Banner 1

Klíčové vlastnosti

 

Inteligentní rozpoznávání

Naše systémy jsou schopny detekovat obličeje na základě dodaných informací do počítačového systému. Zjednodušeně jsou do systému nahrány fotky jedince, vč. například fotek v roušce.
Po naskenování obličeje kamerou si systém sám vyhodnotí ve velice krátkém čase všechny údaje a podle předem nadefinovaného algoritmu přiřadí k naskenovanému obličeji jméno a další identifikační údaje. Časy se pohybují v rozsahu 0,3s a méně. K naskenovaným obličejům a dalším identifikátorům lze přiřadit naměřenou teplotu, případně další údaje.

 

Bodové měření teploty

PLOŠNÉ MĚŘENÍ TEPLOTY - Tělesnou teplotu u pohybujících se jedinců měříme pomocí termovizní kamery a černým IR. IR v černém spektru zajišťuje specifické podmínky pro měřící termokameru a její nastavení na přesná místa bodů zájmů.

TERMINÁLOVÉ BODOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY- Tělesnou teplotu u stojích jedinců před termovizním terminálem měříme na definovaném bodě, který se zobrazí na displeji terminálu. Jedinec vidí přesně kam se má pohnout, aby bylo měření provedeno efektivně. O výsledcích jsou osoby ihned informování na monitoru.

Prostředí pro oba typy měření musí být bez jakéhokoli vlivu tepla (slunce), větru, vlhkosti a světla (odrazy / oslnění).

Kalibrování se provádí při stabilní teplotě na lidech a poté se pomocí algoritmů převádí výsledky měření na tělesnou teplotu.

 

Analýza dat

Všechna data a výsledné analýzy jsou přísně sledovány a šifrovány proti zneužití. Uživateli měření je navržen systém ukládání dat a jejich archivace.